ENGLISH
ИЗДАНИЯ НА МУЗЕЯ
Научно изследователската работа и популяризирането в научната литература на отделни аспекти от историческото минало на Павликени и района е сред основните приоритети на ИМ - Павликени.. За последните 12 години дело на музея са 7 печатни издания – 5 книги, посветени на историята на Павликени и павликенския край и 3 рекламни дипляни, представящи съответно църквата, музея и града :
Цонева Н., “Страници от историята на Павликени”, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 1999 г., 360 с.
Цонева Н, „Войници на Отечеството”, Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, София, 2007 год., 240 с.
Цонева Н, „Павликени – античен и вечен”, Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, София, 2006 год., 284 с
Доклади от научна конференция „Павликени – античен и вечен”
– 25 юни 2013 г., Съставители проф. Пламен Павлов и Нели Цонева
ИК „Фабер” , 2014г., 340
Цонева Н., Дипляна “Павликени - древност и съвремие”, сн. Петко Йончев, изд.1989 г.
ПУБЛИКАЦИИ В ДРУГИ ИЗДАНИЯ
Исторически музей – Павликени предоставя на вниманието на читатели и гости научни съобщения и статии, посветени на отделни моменти от историята на Павликени и региона. Всички те са били представени на национални научни форуми, посветени на различни исторически събития и юбилейни годишнини. В проучванията са използвани новооткрити архивни документи, както и материали от фондовете на музея. Публикуваните в последните 10 години над 35 научни изследвания популяризират обществено-икономическото, политическо, демографско и културно развитие в различни периоди от историческото минало на Павликени. Публикациите по години вижте тук:
                        2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ И СРЕЩИ
Музейни летописи за Павликени - Нели Цонева
Вижте още:
ИЗЛОЖБЕНИ ЗАЛИ
ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖБИ
СЪБИТИЯ
ИЗДАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ
НАУЧНИ ФОРУМИ
ENGLISH
Всички права запазени! All Rights reserved! © Исторически музей гр. Павликени