ENGLISH
 
ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ "АРХЕОЛОГИЯ"
В раздел “Археология” са експонирани разнообразни по форма, украса и предназначение керамични съдове и предмети от Античния керамичен център (ІІ –ІV в. от н.е.). В двора на музея са изложени архитектурни фрагменти, колони, надгробни паметници, посветителни надписи, части от гробници и други материали от периода на античността, всички те намерени в землището на Павликенския край
Колоните от с. Патреш са с почти еднакви размери : едната е с дължина 290 см и диаметри 50 см и 65 см в двата края . Другата колона е с дължина 250 см и с диаметри – 65см и 70 см. Колоните вероятно са от антично селище, което се е намирало в м.Горното ливаде, а в близост до него е имало стражева военна кула. Сградите от това селище са били изградени от камък, хоросан и тухли, а за тяхната монолитност говорят намерените две колони, бази и капители, останки от зидове и други находки. През 1921 г. в същата местност е разкрита и римска гробница, в която са намерени фрагменти от битова керамика, лакремарий ( ритуален съд за събиране на сълзи), медни и сребърни монети. Навярно от това селище са и двете колони, които в средата на миналия век са преместени в центъра на съвременното село. През 2007г. колоните са прибрани в двора на Исторически музей - Павликени.
Третата колона е прибрана от землището на с.Недан, в близост до селската чешма. Тя е най-дълга – 350 см и с диаметри 55 и 60 см. Тази колона, както и съхранената вече в музея надгробна плоча от м.Хърка на същото село, са част от няколкото уникални паметници на културата от периода на античността.
Надгробна стела
Ара - Колекцията от археологически паметници на културата, съхранени в музея се обогати и с антична ара ( жертвеник ), произхождаща от землището на с.Паскалевец. Години наред жертвеникът стоял на площада на селото, след което бил откраднат от иманяри.През лятото на 2009 г. находката е открита в гората край селото и със съдействието на кмета Мирослав Димитров предадена на музея. Отново с помощта на кмета през 2008 г. във фонда на музея постъпиха и пет основи на антични колони, също от землището на Паскалевец. Снимки от постоянната археологическа експозиция
Античният жертвеникът ( ара ) е изработен от мрамор с височина 92 см., върху основа с формата на квадрат и размери 54-54 см. В средата на три от страните му са изобразени животински бичи глави с рога ( т.н. букрании ), а отгоре има изваян декоративен кръг, върху който са правени възлиянията към боговете. Букраниите са често срещани елементи в античната архитектура. Такива могат да се видят в Никополис ад Иструм, в Нове, в гробницата край Свещари и др. Античната ара е датирана към ІІІ в. от н.е. Жертвеникът и основите на римските колони, намерени в землището на Паскалевец, са веществените доказателства за съществуването на антично светилище.
Дунавски конници - Паметник на културата с изключителна стойност и високо оценен от специалистите археолози. Мраморният релеф представя композиция, върху която са изобразени различни божества и символи от античната митология - Сол и Луна (римските божества, символизиращи слънцето и луната ), мъже с фригийски шпаги и риба в ръце, конници, орел с разперени криле, изображения на жени и други орнаменти. В средата на композицията е Великата богиня, пред която е поставена масичка с риба. Оброчната плочка е датирана към края на ІІ и началото на ІІІ век и е недвусмислено доказателство за разцвета на античните селища в региона
Надгробна стела - Датирана към последното десетилетие на І в. Открита в кариера за глина в м.Калвака край с.Бутово, изработена от т.н. хотнишки камък (доломитизиран камък) с размери 2,32м - 1,05м – 0,64 м. Париферията на лицевата страна на стелата е украсена със стилизирани лозови вейки, листа и грозде. В горната част са изобразени бюстове на мъж и жена. В дясната си ръка мъжът държи свитък пред гърдите си, главата на жената е покрита с воал. Бюстовете са вместени в рамка с формата на античен храм. В долната част е разположено поле с надпис, който дава информация, че починалият е бил писар, син на Публий Валенс. Семейството са били преселници от римската провинция Сирия, бащата е служил в армията в района на Никомедия по време на династията на Флавиите и заслужил правото да получи земя в някоя от римските провинции. Вероятно в землището на с.Бутово е живяло това семейство. Надгробната стела е поръчена от майката Нимфидия в памет на починалия и син, който е работел като писар. Описанието на надгробния паметник е подобно на стелата от с.Бутово, изработен от същия камък , сходна е и украсата, както и размерите. Разликата е , че на тази стела няма посветителен надпис. Намерен е в землището на с.Недан.
Посветителен надпис на латински - Изсечен от доломитизиран камък, намерен на територията на Павликени, датиран към ІІІ-ІV в.н.е. Плочата е с основа, четиристранно профилирана, върху която е надписното поле и завършва с горна основа. Надписът е в поле с правоъгълна форма, без рамка и без украса, на латински език, разположен на седем реда. В правоъгълното поле под фронтона е изобразен кръг, а до него е изобразена буквата „V”. Скалният постамент е открит през 1933 год. в м.Лакото дере в землището на Павликени. Находката е датирана към ІІІ – ІV в. от н.е. и характеризира материалната култура на поселенията от района на античния град Никополис ад Иструм. Размерите на скалния постамент са 1,47м – 0,50м- 0,50м. В надписа върху каменната колона се разчита името на писаря – Аврелий Етерналис, който е служил при провинциалния римски управител и който е поръчал посветителния надпис със собствени средства.
Фронтонна част от гробница - Вероятно фрагмент от надгробна стела, намерен в землището на Павликени, изработен от доломитизиран варовик, с размери 1,38м – 0,48м- 0,55м. Фронтонът е с форма на равнобедрен триъгълник, в средата на който има изображение на женско лице. Триъгълният фронтон е обграден с рамка също триъгълна. От двете страни на фронтона има допълнителни архитектурни елементи, оформени дъговидно. Върху десния елемент е запазена украса от спираловидни ленти със завити краища. На лявата къса страна има изобразено момче, без дрехи, полуизлегнато на лява страна, а от дясното му рамо се подава крило.
Вижте още:
Жертвеник - Ара
Дунавски конници
Посветителен надпис на латински
Фронтонна част от гробница
Вижте още:
ИЗЛОЖБЕНИ ЗАЛИ
ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖБИ
ИЗДАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ
НАУЧНИ ФОРУМИ
ENGLISH
Всички права запазени! All Rights reserved! © Исторически музей гр. Павликени